ทัวร์ต่างประเทศ อินโดนีเซีย

เลือกเส้นทางที่ต้องการ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ เส้นทางอินโดนีเซีย ทั้งหมด 6 รายการ
 • product

  บาหลี บุโรพุทโธ (BS) | 5 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  20,900.-

  - ทัวร์บาหลี สัมผัสมนต์สเน่ห์ ดินแดนแห่งเทพเจ้า
  - ชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ+วัดอูลูวาตู+สวนวิษณุ
  - ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง
  - มหาสถูปโบโรบูดูร์คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุท โธ
  - วัดปะวนหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า Candi Pawon
  - ชมบาร๊องแดนซ์+ภูเขาไฟบาตูร์และทะเลสาบาตูร์

 • product

  Destination BALI BRUNEI (ZE) | 5 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  19,888.-

  - ทัวร์บาหลี-บรูไน เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ
  - ชม ระบำบารอง แดนซ์ ของชาวเกาะ บาหลี
  - วิหารเทมภัคศิริงค์+ชายหาดจิมบารัน 
  - ชม วัดเม็งวี+เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม
  - ชม วัดอุลัน ดานู+วิหารทานาล็อท
  - ชม มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน
  - ชม มัสยิดทองคำ+ล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ
  - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว

 • product

  บาหลีบรูไน Fantastic of ASEAN (GH) | 5 วัน 4 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  19,900.-

  - ทัวร์บาหลี+บรูไน ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ
  - ชม มัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
  - ชม ลิงจมูกยาว สัตว์หายากบนเกาะบอเนียว
  - ชม วัดอุลันดานูบราตันล้อมด้วยขุนเขาและทะเลสาบ
  - ชมความงดงามภูเขาไฟบาตูร์+ทะเลสาบาตูร์
  - ชม หมู่บ้านคินตามณีจุดชมวิวภูเขาไฟ+ทะเลสาบบาร์ตู

 • product

  บาหลี อูลูวาตู จิมบารัน (IT) | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  16,888.-

  - ทัวร์บาหลี อูลูวาตู จิมบารัน เกาะสวรรค์บนดิน
  - ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูลูวาตู ชมบารองแดนซ์
  - ชมหาดจิมบารัน ชายหาดสุดแสนโรแมนติก
  - ชมความรุ่งเรืองสมัยอดีต วัดปูราตามันอายุน
  - วัดอูลันดานูบราตัน ตั้งอยู่กลางน้ำริมทะเลสาบ
  - วิหารทานาต์ลอต จุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด

 • product

  โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า...เที่ยวบาหลี (BS) | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  15,900.-

  - ทัวร์บาหลี สัมผัสมนต์สเน่ห์ที่แตกต่าง
  - ชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ+วัด อูลูวาตู
  - สวนวิษณุที่มีรูปปั้นของพระวิษณุและนก
  - ชมการแสดงบารองแดนซ์+วัดเทมภัคสิริงค์
  - ชมความงดงามภูเขาไฟบาตูร์+ทะเลสาบาตูร์
  - อิสระเดินเล่น พักผ่อนยามเย็นหาดคูต้า
  - วัดเม็งวี+วัดบราตัน+วิหารทานาต์ลอต

 • product

  Paradise in BALI (ZE) | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  15,888.-

  - เที่ยวบาหลี ชม สวนพระวิษณุ สักการะของพระวิษณุ
  - ชม วิหารอูลูวาตู พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม
  - หมู่บ้าน คินตามณี ชม ภูเขาไฟบาตูร์และ ทะเลสาบบาตูร์
  - ชมระบำบารอง แดนซ์ / วิหารเทมภัคศิริงค์
  - ชม วัดเม็งวี / เทือกเขาเบดูกัล / ชม วัดอุลัน ดานู
  - ทะเลสาบบราตัน / วิหารทานาล็อท
  - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน / คูต้า เซ็นเตอร์

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ เส้นทางอินโดนีเซีย บาหลี ทั้งหมด 0 รายการ
Scroll