ทัวร์ต่างประเทศ พม่า

เลือกเส้นทางที่ต้องการ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ เส้นทางพม่า ทั้งหมด 6 รายการ
 • product

  พม่า Go Go BAGAN (TS) | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  14,991.-

  - ทัวร์พม่า ชมวิวทะเลเจดีย์กว่า 2,000 องค์
  - ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
  - ชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก “พระเวรสนาเจดีย์”
  - ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีต
  - สักการะเจดีย์ชเวสิกอง1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

 • product

  พม่า สุดเพลิน..ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5วัด (TS) | 1 วัน - คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  4,991.-

  - ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวต
  - สกัการะมหาเจดีย์ชเวดากอง / ขอพรเทพทันใจ
  - ขอพรที่วัดพระเขี้ยวแก้ว / ขอพรหลวงพ่องาทัตยี
  - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
  ** พิเศษ เมนูสลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง

 • product

  โปรยิ้มยิ้ม เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4 วัน (BS) | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  12,900.-

  - ชม พระ เจดีย์เยเลพญา+เจดีย์ชเวมอดอร์
  - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย
  - ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง
  - ชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน
  **พิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+กุ้งแม่น้ำเผา
  **อิ่มอร่อยกับ กั้ง กุ้ง ปู ปลา ซาชิมิ

 • product

  ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม (BS) | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  20,900.-

  - ทัวร์พม่า สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  - สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
  - ชม พระราชวังชเวนานจอง ชมวิวเขามัณฑะเลย์
  - พระราชวังมัณฑะเลย์ ส่องทะเลสาบอินเล
  - สักการะพระบัวเข็ม ชมหุ่นเชิด พุกาม
  **พิเศษ !! อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่นํ้าเผา
  **ฟรี!!ชุดเสริมบารมี 

 • product

  หลงรัก...พุกาม (BS) | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  11,900.-

  - เที่ยวพม่าชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก
  - สักการะพระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 
  - ชมทุ่งทะเลเจดีย์  ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
  - ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองของเมืองพุกาม
  - ชมความงดงามพระราชวังมัณฑะเลย์
  **พิเศษ!!กุ้งแม่นํ้าเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ
  **แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี

 • product

  พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน (BS) | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น :
  17,900.-

  - เที่ยวพม่าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี 
  - ชมสะพานอูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก 
  - ชมความงดงามของพระราชวังมัณฑะเลย์
  - สักการะเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 
  - ล่องแม่นํ้าอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน
  - ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ
  ** พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายใน **

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ เส้นทางพม่า ย่างกุ้ง ทั้งหมด 9 รายการ
 • product

  โปรยิ้มยิ้ม เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4 วัน (BS) | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น : 12,900.-

  - ชม พระ เจดีย์เยเลพญา+เจดีย์ชเวมอดอร์
  - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย
  - ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง
  - ชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน
  **พิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+กุ้งแม่น้ำเผา
  **อิ่มอร่อยกับ กั้ง กุ้ง ปู ปลา ซาชิมิ

 • product

  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดดัง (BS) | 1 วัน - คืน

  ราคาเริ่มต้น : 4,999.-

  - เที่ยวพม่า ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
  - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
  - นมัสการพระนอนตาหวาน 
  - สักการะพระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน
  - สักการะ วัดหงาทัตยี
  - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาด สก๊อต
  **พิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง
  **ฟรี!!ชุดเสริมบารมี 1 ชุด**

 • product

  พม่า สุดเพลิน..ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5วัด (TS) | 1 วัน - คืน

  ราคาเริ่มต้น : 4,991.-

  - ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวต
  - สกัการะมหาเจดีย์ชเวดากอง / ขอพรเทพทันใจ
  - ขอพรที่วัดพระเขี้ยวแก้ว / ขอพรหลวงพ่องาทัตยี
  - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
  ** พิเศษ เมนูสลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง

 • product

  พม่า สุดจ๊าด..ย่างกุ้ง 2 วัน ไหว้พระ 9วัด (TS) | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น : 6,991.-

  - ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระอิ่มบุญถึง 9 วัด
  - สกัการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
  - ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ
  - ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว / ขอพรหลวงพ่องาทัตยี
  - สกัการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี
  - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
  ** พิเศษ เมนูสลัดกุ้งมังกร + กุ้งแม่น้ำเผา**

 • product

  พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม (BS) | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น : 8,999.-

  - เที่ยวพม่า ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  - ขอพร เทพทันใจ, เทพกระซิบ, เจดีย์โบตะทาวน์
  - นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
  - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย
  - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต
  - อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง
  **พิเศษ!!.. ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+ฟรี!!ชุดเสริมบารมี**

 • product

  VINTAGE MYANMAR (PL) | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น : 10,900.-

  - ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน
  - สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
  - ชม พระราชวังบุเรงนอง+พระธาตุอินทร์แขวน
  - ชม เจดีย์ชเว-มอดอร์+ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  - เจดีย์โบตาทาวน์+พระเทพทันใจ+เทพกระซิบ
  - พระเจดีย์เยเลพญา+พระนอนตาหวาน
  **พิเศษ!!..สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา

 • product

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม (BS) | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น : 7,900.-

  - ทัวร์พม่า ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  - ขอพร เทพทันใจ, เทพกระซิบ, เจดีย์โบตะทาวน์
  - นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
  - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต
  - อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง
  **พิเศษ!!.. เมนูกุ้งแม่น้ำเผา+ฟรี!!ชุดเสริมบารมี**

 • product

  โปรประหยัด ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน (BS) | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น : 9,999.-

  - ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
  - เจดีย์ชเวมอดอร์ / พระธาตุอินทร์แขวน
  - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย
  - ชม พระราชวงับุเรงนอง / ขอพรเทพทันใจ
  - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  - นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  **พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ เส้นทางพม่า มัณฑะเลย์ ทั้งหมด 9 รายการ
 • product

  พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน (BS) | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น : 17,900.-

  - เที่ยวพม่าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี 
  - ชมสะพานอูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก 
  - ชมความงดงามของพระราชวังมัณฑะเลย์
  - สักการะเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 
  - ล่องแม่นํ้าอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน
  - ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ
  ** พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายใน **

 • product

  ROYAL MANDALAY (ZE) | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น : 11,888.-

  - ทัวร์พม่า สัมผัสมนต์สเน่ห์ทะเลเจดีย์ พุกาม
  - สักการะ เจดียช์ เวสิกอง+ชม วัดกุบยางกี
  - ชม เจดีย์ติโลมินโล+ชม วิหารธรรมมายันจี
  - ชม เจดีย์มิงกุน+ระฆังมิงกุน+เจดีย์ชินพิวเม
  - ชม วัดชเวนันดอร์อาคารไม้สักทองสลัก
  - ชม สะพานไม้สักอูเบ็ง สร้างด้วยไม้สัก
  **พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา+โชว์หุ่นเชิด

 • product

  ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม (BS) | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น : 20,900.-

  - ทัวร์พม่า สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  - สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
  - ชม พระราชวังชเวนานจอง ชมวิวเขามัณฑะเลย์
  - พระราชวังมัณฑะเลย์ ส่องทะเลสาบอินเล
  - สักการะพระบัวเข็ม ชมหุ่นเชิด พุกาม
  **พิเศษ !! อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่นํ้าเผา
  **ฟรี!!ชุดเสริมบารมี 

 • product

  หลงรัก...พุกาม (BS) | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น : 11,900.-

  - เที่ยวพม่าชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก
  - สักการะพระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 
  - ชมทุ่งทะเลเจดีย์  ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
  - ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองของเมืองพุกาม
  - ชมความงดงามพระราชวังมัณฑะเลย์
  **พิเศษ!!กุ้งแม่นํ้าเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ
  **แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี

 • product

  พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน (BS) | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น : 11,900.-

  - ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน
  - ชมเมืองอังวะอย่างเพลิดเพลิน ด้วยรถม้า
  - ชมเจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง
  - ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ก่อสร้าง ด้วยไม้สัก
  - ชม เจดีย์มิงกุน+ระฆังมิงกุน+เจดีย์ชินพิวมิน
  - นมัสการ พระมหามัยมุนีพระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม
  - ชมสะพานไม้อูเบ็ง+ทะเลสาบคองตามัน
  **พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา

 • product

  SUPER SHOCK !! พม่า มัณฑะเลย์ (BS) | 2 วัน 1 คืน

  ราคาเริ่มต้น : 6,900.-

  - ทัวร์พม่าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
  - ชมสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในดลก สะพานไม้อูเบ็ง
  - ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
  - ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
  - ชมวัดกุโสดอ
  **พิเศษ !! อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่นํ้าเผา
  **ฟรี!!ชุดเสริมบารมี

 • product

  นะโม MANDALAY (ZE) | 3 วัน 2 คืน

  ราคาเริ่มต้น : 9,888.-

  - ทัวร์พม่า 3 เมือง มัณฑธเลย์ สกายน์ มิงกุน
  - ชมภูเขาสกายน์+ชม เจดีย์กวงมูดอร์
  - ชม วัดอูมินทงแส่+ขึ้น ดอยสกายน์
  - ชม เจดีย์มิงกุน+ชม ระฆังมินกุน+เจดีย์ชินพิวเม
  - ชม วัดชเวนันดอร์+พระราชวังมัณฑะเลย์
  - พิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
  - ชม สะพานไม้สักอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สัก
  **พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา

 • product

  ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ (BS) | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น : 16,900.-

  - ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน
  - ชม สะพานไม้อูเบ็ง + Mandalay Hill
  - ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง + ชม วัดอนันดา
  - ชม วัดมนุหา + วัดกุบยางกี + ชม วัดติโลมินโล
  - นมัสการ เจดีย์ สัพพัญญู + ชมวิหารธรรมยันจี
  - ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์
  - เจดีย์ชินพิวมิน “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”
  - พระราชวังมัณฑะเลย์ +นมัสการ พระมหามยัมุนี
  **พิเศษ !! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา

 • product

  พม่า Go Go BAGAN (TS) | 4 วัน 3 คืน

  ราคาเริ่มต้น : 14,991.-

  - ทัวร์พม่า ชมวิวทะเลเจดีย์กว่า 2,000 องค์
  - ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
  - ชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก “พระเวรสนาเจดีย์”
  - ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีต
  - สักการะเจดีย์ชเวสิกอง1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ เส้นทางพม่า อินเล ทั้งหมด 0 รายการ
Scroll