Royal Tours World | TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์พรมขาว (rerun) (TN) **พิเศษ !!อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ดินเนอร์ขาปูยักษ์

"> **พิเศษ !!อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ดินเนอร์ขาปูยักษ์

" />

ทัวร์ญี่ปุ่น

TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์พรมขาว (rerun) (TN) | 5 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
38,999.-
208  ครั้ง 01-09-2018

เดินทางช่วง : ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

- ทัวร์ญี่ปุ่น อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น
- ชม Nabana no Sato Winter Illumination
- ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ
- ผ่านชม โตเกียวสกายทรี แลนด์มาร์กของโตเกียว
- สนุกสุดมันส์ ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
- เยือนเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ
**พิเศษ !!อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ดินเนอร์ขาปูยักษ์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
8 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2561 38,999.-
9 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2561 39,999.-
10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2561 39,999.-
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2561 39,999.-
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2561 39,999.-
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561 39,999.-
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2561 39,999.-
15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2561 39,999.-
16 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2561 39,999.-
17 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2561 39,999.-
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2561 39,999.-
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2561 39,999.-
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 39,999.-
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2561 39,999.-
ดูเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll