Royal Tours World | SURPRISE BANAHILLS (ZE) **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติที่บาน่าฮิลล์

"> **พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติที่บาน่าฮิลล์

" />

ทัวร์เกาหลีใต้

SURPRISE BANAHILLS (ZE) | 3 วัน 2 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
9,999.-
189  ครั้ง 25-10-2018

เดินทางช่วง : ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

โดยสายการบิน : VIETJET AIR

- ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
- นั่งกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
- เมืองฮอยอัน ชม สะพานญี่ปุ่น+ชม จั่วฟุกเกี๋ยน
- ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน+ชม สะพานมังกร
- ชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE
- สวนสนุก FANTASY PARKชม หาดหมีเคว
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติที่บาน่าฮิลล์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll